Ruch Chorzów SA

Raporty GIEŁDOWE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 27 grudnia 2023 roku

  30.11.2023
  Numer raportu: ESPI 12/2023
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 27 grudnia 2023 roku

  30.11.2023
  Numer raportu: EBI 13/2023
 • Raport roczny za rok obrotowy 2022/2023 trwający od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku

  30.11.2023
  Numer raportu: EBI 12/2023
  • treść raportu - POBIERZ
  • sprawozdanie Zarządu - POBIERZ
  • sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta - POBIERZ
  • sprawozdanie finansowe - POBIERZ
 • Raport roczny za rok obrotowy 2022/2023 trwający od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku

  30.11.2023
  • sprawozdanie Zarządu - POBIERZ
  • sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta - POBIERZ
  • sprawozdanie finansowe - POBIERZ
 • Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji prywatnej

  28.11.2023
  Numer raportu: 11/2023
 • Doprecyzowanie zawiadomienia dotyczącego zbycia i nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.

  22.11.2023
  Numer raportu: ESPI 11/2023

  treść zawiadomienia - pobierz

 • Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów

  22.11.2023
  Numer raportu: ESPI 10/2023
 • Otrzymanie zawiadomień dotyczących zbycia i nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.

  16.11.2023
  Numer raportu: ESPI 7/2023

  treść zawiadomienia - pobierz

 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 listopada 2023 roku

  15.11.2023
  Numer raportu: 10/2023

  Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - pobierz

 • Raport okresowy za III kwartał 2023 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2023/2024) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie

  14.11.2023
  Numer raportu: 9/2023

  treść raportu - POBIERZ

 • Raport okresowy za III kwartał 2023 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2023/2024) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie

  14.11.2023
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 15 listopada 2023 roku

  20.10.2023
  Numer raportu: ESPI 8/2023
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 15 listopada 2023 roku

  20.10.2023
  Numer raportu: EBI 8/2023
 • Postanowienie o trybie przeprowadzenia głosowania nad zmianą układu restrukturyzacyjnego

  19.10.2023
  Numer raportu: ESPI 7/2023
 • Raport okresowy za II kwartał 2023 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie

  14.08.2023
 • Raport okresowy za II kwartał 2023 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie

  14.08.2023
  Numer raportu: 7/2023

  treść raportu - POBIERZ

 • Zawarcie istotnej umowy

  14.07.2023
  Numer raportu: ESPI 5/2023
 • Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta

  19.06.2023
  Numer raportu: EBI 6/2023
 • Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej

  19.06.2023
  Numer raportu: EBI 5/2023
 • Raport okresowy za I kwartał 2023 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie

  15.05.2023
More news