Ruch Chorzów SA

Raporty

 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

  11.03.2023
  Numer raportu: EBI 3/2023
 • Zawarcie istotnej umowy

  10.03.2023
  Numer raportu: ESPI 2/2023
 • Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie

  14.02.2023
  Numer raportu: EBI 2/2023
 • Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023)

  14.02.2023
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych

  31.01.2023
  Numer raportu: EBI 1/2023
 • Zawarcie istotnej umowy

  27.01.2023
  Numer raportu: 1/2023
 • Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów

  30.12.2022
  Numer raportu: ESPI 9/2022
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 grudnia 2022 roku

  30.12.2022
  Numer raportu: EBI 20/2022

  Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - pobierz

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku

  03.12.2022
  Numer raportu: EBI 19/2022
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku

  03.12.2022
  Numer raportu: ESPI 8/2022
 • Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku

  30.11.2022
  Numer raportu: 18/2022
 • Raport roczny RCW za okres od 01.07.2021 - 30.06.2022

  30.11.2022
  • Sprawozdanie finansowe - pobierz
  • Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta - pobierz
  • Sprawozdanie Zarządu - pobierz

   

 • Raport okresowy za III kwartał 2022 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023)

  14.11.2022
 • Raport okresowy za III kwartał 2022 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie

  14.11.2022
  Numer raportu: EBI 17/2022
 • Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów

  25.10.2022
  Numer raportu: ESPI 7/2022
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej

  13.10.2022
  Numer raportu: EBI 16/2022
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 października 2022 roku

  12.10.2022
  Numer raportu: EBI 15/2022
 • Zawarcie istotnej umowy

  29.09.2022
  Numer raportu: ESPI 6/2022
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii „AA” z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

  29.09.2022
  Numer raportu: EBI 14/2022
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 12 października 2022 roku

  14.09.2022
  Numer raportu: ESPI 5/2022
More news