Pierwsze powojenne walne zgromadzenie

4 mar 1945 | 12:35

4 marca 1945 – Pierwsze walne zgromadzenie zarządu Ruchu po wojnie.

Artyleria przeciwlotnicza na boisku


Zanim odbyło się pierwsze walne zgromadzenie zarządu, działacze spotkali się 27 lutego 1945 roku w świetlicy klubu, pod trybunami stadionu. Było to „informacyjne zebranie” podczas którego wyłoniono „Tymczasowy Komitet Sportowy”. Walne odbyło się w... kasynie hutniczym w Chorzowie Batorym. Prezesem został sędzia miejscowego sądu Feliks Kurcz, który pełnił funkcję szefa Ruchu już w styczniu 1939 roku. Wystarczyło przedłużyć jego mandat. Zastępcą Kurcza mianowano burmistrza Chorzowa Wincentego Jańczaka. Poza piłkarską sekcją powstały bokserska, kolarska oraz lekkoatletyki i gier ruchowych. Od reaktywacji klub miał problemy z finansami. Brakowało piłek, butów sportowych. Udało się odzyskać kilka par butów, ale większość z nich była bardzo mocno zniszczona.


Jeszcze większe kłopoty były z boiskiem, bo na nim stacjonowało wojsko! Była to artyleria przeciwlotnicza wojsk sowieckich. Działacze wysłali pismo do Wydziału Propagandy Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, prosząc o udostępnienie stadionu. Żołnierze nie spieszyli się jednak z opuszczeniem obiektu. Dopiero pod koniec listopada 1945 roku udało się odzyskać boisko. Do tego czasu zespół występował na chorzowskich Kresach. Tam właśnie w połowie marca rozegrano pierwszy powojenny mecz Ruchu. Były to derby z AKS-em.