Mateusz Grzech przewodniczącym Rady Nadzorczej

7 cze 2024 | 18:13

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A. jej przewodniczącym został wybrany Mateusz Grzech.

Mateusz Grzech jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym ukończył studia prawnicze. W latach 2007 – 2010 odbył aplikację sądową w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą – kancelarię adwokacką. Mateusz Grzech specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest prawo gospodarcze, medyczne i farmaceutyczne. Posiada bogate doświadczenie w procesach M&A (ang. fuzje i przejęcia). Od 2008 r. Mateusz Grzech jest przewodnikiem terenowym po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A. zasiada od grudnia 2020 r..

Zastępcą Przewodniczącego Grzecha został Lesław Polański, z kolei sekretarzem – Przemysław Biskup. We wtorek do RN Ruchu Chorzów S.A. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołani zostali Lesław Polański, a także Wojciech Ahnert i – z dniem 1 lipca – Bartosz Horodecki. Odwołani zostali z kolei dotychczasowy przewodniczący Marcin Mańka oraz sekretarz Piotr Małecki, a rezygnację złożył zastępca przewodniczącego Daniel Reck

Rada Nadzorcza Ruchu Chorzów SA działa w sześcioosobowym składzie:

  • Mateusz Grzech - Przewodniczący
  • Lesław Polański – Zastępca Przewodniczącego
  • Przemysław Biskup - Sekretarz
  • Wojciech Ahnert
  • Krzysztof Łyczykowski
  • Bartosz Horodecki (od 1 lipca 2024 r.)